VAT kwartalny czy miesięczny?

0
2242
VAT kwartalny czy miesięczny

VAT kwartalny może być rozwiązaniem korzystnym dla przedsiębiorców, którzy obawiają się o swoją płynność finansową

VAT kwartalny czy miesięczny? Co warto wiedzieć na ten temat?

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług obowiązkowi podatkowemu podlegają takie rodzaje transakcji gospodarczych jak:

 • odpłatna dostawa towarów oraz świadczenie usług na terytorium kraju,
 • eksport towarów, przez co rozumie się ich sprzedaż podmiotowi działającemu poza terenem państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • import towarów na terytorium kraju, tzn. nabycie towarów i usług spoza Unii Europejskiej,
 • transakcje realizowane w ramach współpracy z podmiotami działającymi na terenie innych państw członkowskich UE, tzn. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Teraz, gdy wyjaśniliśmy już, jakich zdarzeń gospodarczych dotyczy podatek od towarów i usług, możemy przejść do omówienia kwestii: podatek VAT kwartalny czy miesięczny.

Kwartalne rozliczanie podatku VAT. Czy warto?

Kwartalne rozliczanie podatku VAT to rozwiązanie, które może przynieść przedsiębiorcom pewne korzyści. Mogą z niego skorzystać podmioty, które spełniają następujące warunki:

 • rejestracja działalności gospodarczej nie później niż w ciągu dwunastu miesięcy od momentu przejścia na kwartalny tryb rozliczeń,
 • nieprzekroczenie limitu 50 000 zł dla dostaw towarów wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy VAT,
 • posiadanie statusu małego podatnika (zaliczają się do tej grupy podmioty, których roczne przychody ze sprzedaży nie przekraczają równowartości 1,2 miliona euro, co w przeliczeniu na złotówki oznacza 5 513 000 PLN).

Kwartalne rozliczanie podatku VAT. Zalety

Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy kwartalna metoda rozliczeń podatku VAT jest rozwiązaniem korzystniejszym w porównaniu z rozliczeniami miesięcznymi. Jedno wydaje się pewne: taki sposób działania powinno przełożyć się na poprawę w zakresie płynności finansowej.

Taki stan rzeczy wynika z bardzo prostego faktu: przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na rozliczenia kwartalne, muszą regulować swoje zobowiązania z tytułu VAT co trzy miesiące, zamiast — tak jak ma to miejsce w przypadku standardowego trybu — co miesiąc. Poniżej przedstawiamy Wam terminy rozliczeń kwartalnych:

 • za I kwartał roku — do 25 kwietnia,
 • za II kwartał roku — do 25 lipca,
 • za III kwartał roku – 25 października,
 • za IV kwartał roku — do 25 stycznia następnego roku podatkowego.

Taki stan rzeczy sprawia, że łatwiej jest podejmować decyzje w zakresie planowania wydatków, ponieważ przedsiębiorca przez dłuższy czas dysponuje środkami finansowymi, mogąc dzięki temu swobodnie zarządzać bieżącymi wydatkami.

To jeszcze nie wszystko, ponieważ mali podatnicy mają prawo do wyboru metody kasowej, w ramach której podatek VAT należny trzeba wpłacić do urzędu skarbowego dopiero za ten okres, w którym kontrahent dokonał zapłaty należności za transakcję. W takiej sytuacji znika zatem problem polegający na tym, że przedsiębiorca musiał płacić podatek VAT fiskusowi niejako z „własnych’ środków, ponieważ jego kontrahent nie uregulował jeszcze danej transakcji.

Czy warto zdecydować się na VAT kwartalny? Decyzja nie jest taka prosta

Rzecz jasna, podczas podejmowania decyzji w tym zakresie trzeba brać pod uwagę również inne czynniki. Przykładowo, kwartalne rozliczanie VAT oznacza, że o zwrot nadpłaconego podatku można zwrócić się po zakończeniu nie miesięcznego, lecz dopiero 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here