Urlop okolicznościowy na ślub dziecka

0
2061

Urlopy są pracownikom przyznawane zazwyczaj jedynie zgodnie z harmonogramem oraz zgodnie z wnioskami, jakie pracownicy dają pracodawcy odpowiednio wcześnie. Oczywiście w prawie pracy możemy znaleźć wzmianki o urlopie okolicznościowym, który wynika z sytuacji, które wydarzają się nagle i niespodziewanie, jednak w przypadku ślubu dziecka wydaje się być oczywistym, że pracownik wie o takim zdarzeniu z wyprzedzeniem. Jak wygląda to w praktyce?

Czy urlop okolicznościowy na ślub dziecka jest płatny?

urlop ukolicznościowy na ślub dzieckaO tym, w jaki sposób traktowane są oraz rozliczane są dni urlop zwykłego czy okolicznościowego przez pracodawcę, określa rozporządzenia Ministra Pracy o Polityki Społecznej na podstawie artykułu 298 kodeksu pracy. To tutaj można znaleźć informacje na temat tego, które, jakie i w jakim wymiarze czasowym przysługują pracownikom dni wolne, za które pracodawca jest zobligowany zapłacić. Jeśli pracownik wie, w jakim terminie ma nastąpić jego nieobecność oraz jaki jest tego powód, powinien o tym pracodawcę niezwłocznie powiadomić. Jeśli owe okoliczności powodujące nieobecność pojawiły się nagle, o fakcie i powodzie braku obecności w pracy należy powiadomić telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem jakie kogokolwiek innego środka łączności w ciągu nie dłuższym, niż dwa dni. Może o tym powiadomić również ktoś z rodziny, niekoniecznie osobiście.

Jak długi jest przyznawany urlop na ślub dziecka?

Jeśli chodzi o okoliczności związane z zaślubinami dziecka, pracodawca jest zobligowany, zgodnie z ustępem 15 rozporządzenia, do udzielenia jednego pełnego dnia. Jeśli pracownik chce skorzystać z takiego urlopu, musi odpowiednio wcześnie złożyć wniosek o jego udzielenie. Co więcej, pracownik w tym dniu otrzymuje normalnie wynagrodzenie w pełnym wymiarze, bez żadnego uszczuplania pensji. Jedno, o czym należy pamiętać w przypadku takiego urlopu, jest fakt, że wynagrodzenie liczone jest na podstawie średniej przeciętnej wynagrodzenia osiąganego miesięcznie. Warto przy tym wszystkim pamiętać, że urlop okolicznościowy na ślub dziecka nie daje prawa do uzyskania ekwiwalentu w postaci pieniędzy, jeśli takowy nie zostanie przez pracownika wykorzystany.

Urlop w przypadku umowy śmieciowej

Większość z nas pracuje dzisiaj jednak w oparciu o mniej stabilne umowy, takie jak umowa zlecenie. Jeśli chodzi o tę większość, tutaj nie mamy co liczyć na łaskawość przepisów ani na dobre serce pracodawców. Wedle prawa osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia nie mają możliwości skorzystania z urlopu okolicznościowego na ślub dziecka. Bierze się to z faktu, że według umowy cywilnoprawnej pracownik zobowiązany jest do wykonywania określonych czynności, a nie wszystkich. Stąd również brak różnorodnych świadczeń czy możliwości. Jeśli chodzi o samych małżonków, w przypadku ślubów cywilnych oraz konkordatowych przysługują im dwa dni płatnego urlopu okolicznościowego, możliwego do wykorzystania w niedługim czasie po ślubie, na załatwienie formalności związanych na przykład ze zmianą nazwiska czy numeru konta bankowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here