Umowa zlecenie – ryczałt

0
2333
Umowa zlecenie – ryczałt

W przypadku umów zlecenie, których kwota wynagrodzenia nie przekracza 200 złotych brutto, można zastosować nieco inny sposób rozliczania się, zgodny prawem obowiązującym od 2011 roku. Firmy w przypadku umów na tak niskie kwoty często zastanawiają się, czy od umowy zawiązanej na tak niewielką kwotę konieczne jest odprowadzenie wszystkich niezbędnych składek do ZUS. Odpowiedź jest jedna: jak najbardziej tak, tyle, że można o tego wykorzystać nieco inne przepisy prawa.

Ryczałt lepszy niż standardowe składki?

Według prawa, wszystkie umowy zlecenie, których kwota nie przekracza 200 złotych, i które należą do osoby fizycznej, która nie jest związana umową o pracę z tym konkretnym pracodawcą, musi odliczyć zryczałtowany podatek dochodowy, którego wysokość zawsze osiemnastu procent. Warto też pamiętać, że taka wypłata, chociaż niewielka, również wymaga odprowadzenia odpowiednich składek do ZUS-u. Jeśli jednak któryś z tych warunków nie zostanie spełniony, to znaczy, jeśli pracownik jednak jest zatrudniony przez tego samego pracodawcę w oparciu o inny rodzaj umowy lub gdy wynagrodzenie osiągnie większą wartość, konieczne jest rozliczenie się z niej na zasadach ogólnych.

W jaki sposób pobierać zryczałtowaną składkę

Przy podliczaniu zryczałtowanego podatku konieczne jest, aby pamiętać, że ryczałt odliczany jest od przychodu, a więc nie jest on pomniejszany dodatkowo o koszty uzyskania przychodu czy o składki na różnorodne ubezpieczenia społeczne. Wypłata takiego pracownika nie jest również pomniejszana o obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Jeśli podczas trwania roku dany pracownik będzie w stanie zgromadzić dochód, który musi zostać opodatkowany wedle obowiązującej skali, składki ZUS, o których mowa wyżej, będą musiały zostać rozliczone w rocznym zeznaniu podatkowym.

Umowa zlecenie – ryczałtKiedy niekonieczne jest płacenie składek ubezpieczeniowych?

Jeśli chodzi o zasadę rozliczania samej umowy zlecenia, konieczne jest pamiętanie o obowiązku naliczania składek za konieczne ubezpieczenia zdrowotne czy społeczne. Pracodawca nie jest zobligowany do ich opłacania jedynie w sytuacji, w której pracownik jest zatrudniony w oparciu o umowę o pracę u innego pracodawcy. Warunkiem jest również otrzymywanie przez nieco co najmniej minimalnego wynagrodzenia. W takim przypadku od przyznanego wynagrodzenia będzie odliczona jedynie składka na ubezpieczenie zdrowotne. Składki na ubezpieczenia społeczne również mogą zostać w tym przypadku naliczone, ale nie są konieczne – jeśli pracownik wyrazi taką chęć, dopiero wtedy są one naliczane. Przystąpienie do nich jest więc jak najbardziej dobrowolne.

Umowa zlecenie – ryczałt a czas trwania umowy

Do powiedzianych tu rzeczy należy dodać jeszcze jeden fakt. Jeśli umowa została zawarta na okres dwunastu miesięcy, a comiesięcznie pracownik ma otrzymywać po 100 złotych, nie może zostać zastosowany ryczałt w wysokości 18%, ponieważ kwota za całość umowy wynosi 1200 złotych, nie 200. Cząstkowe wynagrodzenie nie podlega więc możliwości zryczałtowania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here