Rozliczenie umowy o dzieło

0
1834
Rozliczenie umowy o dzieło

Jedną z częściej podpisywanych dzisiaj umów jest umowa o dzieło, zawiązywana, jeśli jedna strona zleca drugiej wykonanie konkretnego przedmiotu – na przykład stołu, ale również na przykład strony internetowej. Ten specyficzny rodzaj umowy cieszy się sporym powodzeniem, jest często traktowane również jako jeden z elementów umowy właśnie ze względu na pozytywne strony, jakie wynikają z jej podpisania – oczywiście dla pracodawcy.

Rozliczenie umowy o dzieło – podstawowe zasady, o których musisz wiedzieć

Umowa cywilnoprawna o dzieło jest dosyć specyficzną umową, dlatego konieczne jest wcześniejsze poznanie wszystkich podstawowych informacji na jej temat, aby rozliczenie przychodu z niej nie stanowiło najmniejszego problemu. Umowa o dzieło podlega ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, a więc w skrócie – umowę tę należy rozliczyć za pomocą PIT-a. Umowa  o dzieło i sposób rozliczenia będzie zależał od kilku czynników, w tym od kwoty, jaka znalazła się w umowie jako gratyfikacja za wykonane zadanie, ale również statusu, jaki posiada osoba zamawiająca.

Rozliczenie, gdy zleceniodawcą jest firma

Jeśli dane zadanie zostało wykonane na rzecz przedsiębiorstwa, powinno się znaleźć w rubryce związane z przychodem związanym z działalnością wykonywana osobiście. Obowiązek w pierwszej kolejności pobrania, a następnie odprowadzenia podatku od przychodu jest osoba, która zlecenie zamawiała. Do pobrania i odprowadzenia należy zaliczyć zryczałtowany podatek dochodowy oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Jeśli podatnik wykonuje działalność gospodarczą, wystawia oświadczenie, na którym stwierdza, że zadanie zostało wykonane w ramach wykonywanej działalności, a zamawiający w takiej sytuacji nie ma obowiązku odprowadzania zaliczki ani podatku.

Rozliczenie umowy o dziełoCo z zaliczkami?

W przypadku umowy o dzieło bardzo ważna jest kwota widniejąca na umowie jako wynagrodzenie za wykonaną pracę. Jeśli wynagrodzenie będzie wyższe niż 200 złotych brutto, ten, kto zamawia daną rzecz,  jest zobowiązany odprowadzić zaliczkę na poczet podatku dochodowego , którego wysokość wynosi 18%. Wystawiający, czy raczej zamawiający ma dodatkowo obowiązek wystawienia PIT-u 11 do dnia ostatniego lutego kolejnego roku podatkowego, natomiast druga ze stron ma obowiązek umieszczenia jej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym.

Rozliczanie mniejszych kwot

Jeśli wynagrodzenie za wykonaną pracę nie wyniesie więcej, jak 200 złotych brutto, a sama umowa nie jest zawierana z osobą zatrudnioną w tej samej firmie, pracodawca musi uiścić zryczałtowany podatek dochodowy, którego wysokość  wynosi 18%. Ów procent wyliczany jest od osiągniętego przychodu pracownika. W tym wypadku nie jest ono pomniejszane o koszty uzyskania, jak w innych przypadkach. Jeśli opodatkowanie nastąpiło w formie ryczałtu, przyjmujący zlecenie nie ma obowiązku umieszczania tego zlecenia w swoim rocznym zeznaniu podatkowym. To jest równoznaczne z faktem, że zamawiający nie jest zobligowany również do wystawienia odpowiedniego PIT-u 11 do końca lutego kolejnego roku podatkowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here