Rankingi kancelarii prawnych

0
2004
Rankingi kancelarii prawnych

Duże przedsiębiorstwa, międzynarodowe korporacje, biznesmeni obracający wielkimi sumami nie uznają półśrodków. Decydując się na scedowanie obsługi swoich spraw na kancelarię radcowską, o wyborze kancelarii świadczy jedno. Pozycja na liście najlepszych kancelarii prawnych!

Ranking a pracownicy kancelarii

Najczęstszym rankingiem jest ranking wielkości kancelarii prawnych. Korzystając z takiego rankingu warto wiedzieć dlaczego dwie listy kancelarii według wielkości mogą mieć inną kolejność!Kancelaria radcowska zatrudnia przynajmniej trzy typy pracowników: wyspecjalizowanych przedstawicieli zawodów prawniczych o ustawowo przyznanych uprawnieniach (adwokaci, radcowie prawni, rzecznicy patentowi); prawników (w tym aplikanci adwokaccy, radcowscy i rzecznikowscy) i doradców podatkowych; wykwalifikowaną obsługę administracyjno-biurową. Ranking dotyczący wielkości kancelarii może uwzględniać albo łączną ilość zatrudnionych prawników albo wyłącznie adwokatów, radców prawnych i rzeczników patentowych zdolnych do samodzielnego wykonywania zawodu.

Partnerzy kancelarii prawnej

Innym rodzajem rankingu, jest zestawienie ilości partnerów, których posiada kancelaria radcowska. Ranking ten stanowi bardziej jednoznaczną liczbę niż zestawienie wielkości, gdyż partnerzy są traktowani zero-jedynkowo (albo ktoś jest partnerem albo nie, nie ma dodatkowych kryteriów).Założeniem zestawienia jest wykazanie ilości partnerów. Ich zbyt duża liczba może wskazywać na rozproszenie kompetencji, a zbyt mała na nierozwiniętą strukturę organizacji.Ciekawą statystyką jest, iż większość renomowanych kancelarii radcowskich, czy też szerzej – prawnych, ma od sześciu do dwunastu partnerów. Nikt do tej pory nie przeprowadzał jednak badań czy liczba partnerów kancelarii ma wpływ na jej pozycję na rynku.

Liczy się pieniądz

Być może nowy, choć kontrowersyjny, typ rankingu przyniesie inne zestawienie „najlepszych” kancelarii. Tegoroczne porównanie podmiotów oferujących obsługę prawną przedsiębiorstw uwzględnia przychody oraz dochody poszczególnych kancelarii. Kryteria te są obiektywnym kryterium, pokazującym rzeczywistą efektywność kancelarii.Korzystając z dwóch rankingów – przychodów i dochodów oraz rankingu wielkości zatrudnienia – można pokusić się o próby oszacowania dochodu generowanego przez jednego prawnika w kancelarii, a to oznaczałoby teoretyczne przełożenie na… ekonomicznie rozumianą jakość pracy radcy prawnego, adwokata lub rzecznika patentowego!

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na aliantlaw.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here