Praca dla dzieci

0
2194
Praca dla dzieci

Wiele międzynarodowych organizacji związanych z opieką nad dziećmi uważa, że ich dzieciństwo powinno być spędzone przede wszystkim na beztroskiej zabawie, na rozwijaniu swoich pasji oraz pierwszych zainteresowań, ale nigdy na pracy. Oczywiście powinny poznawać smak pierwszych obowiązków, na przykład domowych, ale bardziej w oparciu o dobre lekcje wychowania, niż faktycznie zajęcie zarobkowe. W jaki sposób do tej kwestii odnosi się prawo polskie i czy w naszym kraju istniej praca dla dzieci?

Praca wakacyjna – pierwsze obowiązki

Według polskiego prawa dzieckiem jest każda osoba, która nie ukończyła szesnastego roku życia. Takie osoby mogą znaleźć zatrudnienie jedynie w instytucjach związanych z działalnością artystyczną, sportową, kulturalną lub reklamową, dlatego jeśli dziecko chce spróbować swoich sił w świecie dorosłych, powinno ubiegać się o pracę w takich miejsca jak agencje aktorskie czy reklamowe, w domach kultury, w kinach, Kubach sportowych, teatrach, czy firmach producenckich związanych stricte z branżą filmową.

Praca dla dzieci – na jakich warunkach może zostać zatrudnione dziecko?

Prawo polskie nie reguluje dokładnie zatrudnienia nieletnich, dlatego w stosunku do nich można zastosować zarówno umowę o pracę, jak i tak zwane, popularne „śmieciówki”, a więc umowę o dzieło lub umowę zlecenie. Dodatkowo jeszcze dwie osoby muszą wyrazić zgodę na podjęcie pracy przez osobę nieletnią – zarówno prawny opiekun dziecka lub rodzic, jaki właściwy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Do wniosku wysyłanego do inspektora powinien być załączony druk z pisemną zgodą na pracę wyrażoną przez rodzica dziecka, opinię pochodzącą z poradni psychologiczno-pedagogicznej, stwierdzającej brak przeciwwskazań do wykonywanych zadań, a także orzeczenie pochodzące od lekarza, który nie widzi przeciwwskazań do podjęcia czynności zarobkowych przez dziecko. Dodatkowo, jeśli dziecko uczęszcza do szkoły, we wniosku wysyłanym do inspektora powinna znajdować się również opinia dyrektora danej placówki edukacyjnej, w której dziecko pobiera naukę.

Praca dla dzieciPraca dla dzieci – zezwolenie

Jeśli inspektor wyrazi zgodę na wykonywanie przez dziecko czynności zarobkowych, w jego zezwoleniu powinny znajdować się takie informacje, jak dane dziecka oraz jego prawnego opiekuna tudzież rodzica, dane firmy czy instytucji, która chce zatrudnić nieletniego, o rodzaju wykonywanej przezeń pracy, o czasie pracy, jaki jest dopuszczalny dziennie oraz w roku.

Kiedy inspektor może odmówić wydania zezwolenia?

Istnieje kilka sytuacji, w których inspektor może zdecydowanie odmówić wydania pozytywnej opinii. Dzieje się tak w chwili, kiedy wykonywane  przezeń czynności miałyby wpłynąć negatywnie na rozwój psychiczny lub fizyczny dziecka, miałyby stanowić zagrożenie dla jego zdrowia lub życia, a także jeśli będzie kolidowało z wykonywaniem przez dziecko obowiązku szkolnego. Orzeczenie może jednak zostać przez niego odwołane na wniosek rodzica lub gdy stwierdzi, że warunki pracy odbiegają od tych wskazanych we wniosku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here