Po co testament skoro jest zachowek?

0
103

Po co testament skoro jest zachowek?

Testament i zachowek to dwa różne pojęcia związane z dziedziczeniem majątku po zmarłej osobie. Choć oba mają na celu uregulowanie kwestii dziedziczenia, mają różne funkcje i zastosowania. W tym artykule przyjrzymy się temu, po co w ogóle sporządzać testament, skoro istnieje instytucja zachowku.

Testament – wolność dyspozycji majątkiem

Testament to dokument, w którym osoba decyduje o tym, jak jej majątek ma być podzielony po jej śmierci. Jest to wyraz woli, który pozwala na swobodne rozporządzenie swoim majątkiem. Dzięki testamentowi można przekazać swoje dobra osobom, które nie są uprawnione do dziedziczenia zgodnie z prawem spadkowym. Można również wyłączyć z dziedziczenia niektóre osoby, które w przeciwnym razie byłyby uprawnione do części majątku.

Testament może mieć różne formy – może być sporządzony pisemnie, ustnie przed świadkami lub w formie aktu notarialnego. Ważne jest jednak, aby spełniał określone wymogi formalne, aby mógł być uznany za ważny.

Zachowek – minimalne dziedziczenie

Zachowek to instytucja prawna, która ma na celu zabezpieczenie minimalnej części majątku dla osób, które nie zostały uwzględnione w testamencie. Zachowek przysługuje zazwyczaj najbliższym krewnym zmarłego, takim jak dzieci, małżonek lub rodzice. Jest to minimalna część majątku, która nie może zostać im odebrana.

Wysokość zachowku zależy od wielu czynników, takich jak wartość majątku, liczba uprawnionych osób oraz stopień pokrewieństwa. W przypadku, gdy testament nie przewiduje żadnych dziedziców, zachowek może stanowić całość majątku.

Testament a zachowek – różnice i zastosowanie

Podstawową różnicą między testamentem a zachowkiem jest to, że testament daje większą swobodę w dysponowaniu majątkiem, podczas gdy zachowek stanowi minimalne dziedziczenie, które nie może zostać pominięte. Testament pozwala na przekazanie majątku osobom, które nie są uprawnione do dziedziczenia zgodnie z prawem spadkowym, natomiast zachowek chroni interesy najbliższych krewnych.

W praktyce często występuje sytuacja, w której osoba sporządza testament, ale jednocześnie uwzględnia w nim zachowek dla najbliższych krewnych. Dzięki temu można zabezpieczyć interesy bliskich osób, jednocześnie mając pewność, że część majątku trafi do wybranych przez nas beneficjentów.

Podsumowanie

Testament i zachowek to dwa różne instrumenty prawne, które mają na celu uregulowanie dziedziczenia majątku po zmarłej osobie. Testament daje większą swobodę w dysponowaniu majątkiem, natomiast zachowek stanowi minimalne dziedziczenie dla najbliższych krewnych. W praktyce często stosuje się oba rozwiązania, aby zabezpieczyć interesy bliskich osób i jednocześnie przekazać majątek wybranym beneficjentom.

Wezwanie do działania:

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na stronie https://www.modaforte.pl/, który wyjaśnia, dlaczego warto rozważyć sporządzenie testamentu pomimo istnienia zachowku.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here