PCC od umowy pożyczki

0
2080
PCC od umowy pożyczki


Aby zacząć w ogóle rozmowę o PCC trzeba najpierw wyjaśnić w dwóch słowach, co niesie za sobą to sformułowanie. PCC to nic innego jak podatek od czynności cywilnoprawnych, które należy uiścić na przykład od mowy zawartej pożyczki, od wszelkich zmian w umowie pożyczki, jeśli wywołują zmiany, a dokładniej – podwyższenie – podstawy do opodatkowania oraz w orzeczeniach sądów. W ostatnim przypadku opodatkowanie dotyczy również tak zwanych sądów polubownych oraz ugody, jeśli efekty mają być podobne, jak w przypadku zmian w umowie pożyczki.

PCC od umowy pożyczki – czy istnieją jakieś ograniczenia?

PCC od umowy pożyczkiNa nasze nieszczęście w zasadzie nie ma żadnych jasnych ograniczeń. Nie ma najmniejszego znaczenia, w jakim miejscu dana umowa pożyczki została zawarta, nie ma również znaczenia, jakiego obywatelstwa są osoby zawierające umowę ani miejsce zamieszkania. Jedyne, co jest ważne w tej kwestii, to miejsce, w jakim znajduje się przedmiot, o którym wzmianka znajduje się w umowie. Jeśli nawet przedmiot umowy pożyczki znajduje się zagranicą, ale sama umowa została podpisana na terytorium Polski, a osoba zaciągająca pożyczkę mieszka lub posiada swoją siedzibę również w Polsce, podlega obowiązkowi odprowadzenia podatku.

PCC od umowy pożyczki – kiedy nie obowiązuje?

Na szczęście nie we wszystkich przypadkach PCC od mowy pożyczki będzie obowiązywać. Jeśli umowa dotyczyła alimentów, opieki, przysposobienia albo kurateli lub też różnego rodzaju ubezpieczenia, na przykład zdrowotnego, społecznego, ustawowych ulg związanych z żołnierzami niezawodowymi, uprawnieniami osób niepełnosprawnych czy objętych uprawieniami, jakie posiadają jedynie kombatanci, obowiązek uiszczenia podatku nie obowiązuje. Podobnie jest w przypadku umowy związanej z wyborem prezydenta kraju, a także wyborów do sejmu, senatu, samorządów czy referendów. Opodatkowaniu nie podlegają również zatrudniania, świadczenia socjalne czy wynagrodzenia za wykonywaną pracę, za powszechny obowiązek ochrony czy nauka oraz szkolnictwo wraz z całą oświatą pozaszkolną oraz zdrowotną. Co do samych umów pożyczki, tutaj również są wyjątki – w przypadku opodatkowania z tytułu towarów i usług – a więc dokładnie w tym zakresie oraz w jeśli jedna ze stron jest zwolniona z opodatkowania przez wzgląd na wymienione wcześniej aspekty.

Kto prawnie korzysta z możliwości nieopodatkowania?

Wedle prawa istnieją podmioty, które znajdują się w kręgu poza opodatkowaniem. PCC od umowy pożyczki nie muszą uiszczać między innymi obce kraje, a także ich dyplomatyczni przedstawiciele, a także konsulaty i siły zbrojne. Kolejnym podmiotem są organizacje tak zwanego pożytku publicznego, jeśli wykonują czynności cywilnoprawne jedynie w przypadku nieodpłatnej działalności dobroczynnej czy wolontariat. Kolejnym podmiotem jest skarb państwa, a także wszystkie jednostki należące do samorządu terytorialnego, a także Agencja Rezerw Materiałowych. Warto również pamiętać o ustawowych zwolnieniach przedmiotowych oraz podmiotowo-przedmiotowych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here