Pary walutowe na Forex

0
2667
Pary walutowe na Forex

Termin Forex – Foreign Exchange Market – to powszechnie stosowane określenie dla międzynarodowego rynku wymiany walut – największego i najbardziej płynnego rynku na świecie, którego dzienne obroty przekraczają 5 mln dolarów.

Na Forex transakcji finansowych dokonują banki i inne duże instytucje finansowe, ale i miliony drobnych inwestorów, którzy wykorzystują różnice w kursach walut. Zanim założysz swój rachunek na Forex, warto na początek wyjaśnić, czym są pary walutowe i jaka jest ich specyfika.

Jak funkcjonuje współczesny system walutowy? Poznaj pary walutowe na Forex

Od 1944 roku, na mocy Konferencji w Bretton Woods, w międzynarodowym handlu walutowym złoto było miernikiem wykorzystywanym do ustalania cen walut. Jedyną walutą posiadającą parytet w złocie był dolar amerykański jako waluta centralna. To porozumienie załamało się w 1971 roku, kiedy też utworzono współczesny rynek Forex – od tego czasu to relacje popytu i podaży kształtują ceny walut.

Na rynku Forex handel odbywa się za pomocą par walutowych. Każdej walucie przypisany jest skrót – trzy litery alfabetu. Wartość każdej pary walutowej wyrażana jest jako stosunek pierwszej waluty do drugiej, np. EUR/USD.  Oczywiście,  inwestowanie na Forex wiąże się z ryzykiem, jednak prawie zawsze można znaleźć parę walutową, która wpisuje się w założony trend, dźwignia finansowa pozwala zaś zmaksymalizować zyski w krótkim czasie.

Pary walutowe na rynku Forex. Rodzaje

  • Majors – główne pary walutowe – to główne pary walutowe – najczęściej wybierane przez inwestorów. Należą do gospodarek państw wysoko rozwiniętych – na przykład EUR/USD, GBP/USD czy CHF/USD, zwykle dosyć stabilne.
  • Minors – drugorzędne pary walutowe – walut o nieco mniejszym globalnym znaczeniu niż w przypadku par „majors”, na przykład: CAD/USD, AUD/USD czy NZD/USD.
  • Exotic – „egzotyczne” pary walutowe – pary, w których jedna z walut należy do krajów „rozwijających się”, walut lokalnych, na przykład:  BRL/USD, RON/USD czy PLN/USD. Pary z tej grupy cechują się często większą zmiennością.
  • Crossy walutowe – transakcje, w których nie występuje dolar amerykański, na przykład: EUR/PLN czy PLN/CHF. Jak inwestować w oparciu o crossy walutowe? Dowiedz się więcej: Crossy walutowe czyli większe pole do popisu.

Cena pary walutowej

Termin kwotowanie oznacza cenę pary walutowej. Kwotowanie mówi nam o tym, ile jednostek waluty kwotowanej (drugiej w parze) możemy kupić za jedną jednostkę waluty bazowej (pierwszej w parze). Przykładowo, jeśli cena EUR/USD wynosi: 1,1025, oznacza to, że za 1 euro możemy kupić 1,1025 dolara.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here