Od listopada obowiązkowy split payment

0
2229
Od listopada obowiązkowy split payment

Mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązywać już od 1 listopada 2019 r. Na posiedzeniu 19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła obowiązkowy split payment.

Split payment – co to takiego? 

Zgodnie z założeniami mechanizmu podzielonej płatności, każdy podatnik VAT będzie posiadał dwa rachunki bankowe (rachunek podstawowy i rachunek VAT). Ten drugi zostanie wydzielony przez bank w ramach rachunku podstawowego.

Każda kwota trafiająca na rachunek przedsiębiorcy będzie dzielona na należność netto i podatek VAT. Kwota netto pozostanie na rachunku podatnika, natomiast podatek VAT zostanie przelany na rachunek VAT.

Stosowanie mechanizmu podzielonej płatności będzie obowiązkowe w przypadku, gdy:

  • jednorazowa wartość transakcji będzie przekraczała będzie kwotę 15 000 zł bądź też równowartość tej kwoty w obcej walucie,
  • przedmiotem transakcji są towary wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT dołączonym do projektu, a więc m.in. węgiel kamienny, węgiel brunatny (lignit), koks i półkoks z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu) lub torfu; węgiel retortowy, brykiety i podobne paliwa stałe z węgla kamiennego, komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoria do nich, aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe, części i akcesoria do pojazdów silnikowych etc. Jak łatwo zauważyć, split payment będzie więc obowiązkowy dla większości przedsiębiorstw.

Rachunek VAT

Środki zgromadzone na rachunku bankowym VAT są co prawda własnością podatnika podatku VAT, niemniej jednak nie będzie on miał możliwości swobodnego dysponowania takowymi. Mogą one być natomiast przeznaczone na zapłatę składek ZUS, podatku VAT od importu, akcyzy, cła oraz podatku dochodowego. Co ciekawe, istnieje możliwość wypłacenia środków na rachunek podatnika, niemniej jednak konieczne będzie złożenie wniosku do naczelnika urzędu skarbowego.

Split payment – sankcje

Jeżeli podatnik podatku VAT zobligowany do zastosowania metody podzielonej płatności uiści należność w innym sposób, zostanie nałożona na niego sankcja w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku na fakturze, której dotyczy płatność.

Taka sama sankcja będzie stosowana w przypadku przedsiębiorców, którzy nie umieszczą na fakturze oznaczenia „mechanizm podzielonej płatności”.

Zalety split payment

Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, takowy nastąpi w przyspieszonym terminie wynoszącym 25 dni. Co istotne to fakt, iż termin ten nie będzie mógł został przedłużony przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji.

Ponadto – w razie przeprowadzenia transakcji z nieuczciwym kontrahentem – split payment chroni podatnika podatku VAT przed zastosowaniem odpowiedzialności solidarnej.

Wpływ na systemy informatyczne firm

Wejście w życie mechanizmu podzielonej płatności będzie oznaczało dla przedsiębiorców radykalne zmiany w rozliczeniach, a więc – w praktyce – konieczność dostosowania systemów informatycznych do nowych wymogów. Przedsiębiorcy będą mieć zaledwie 2 miesiące na zaktualizowanie posiadanych systemów finansowo-księgowych.

Zmiany w systemach elektronicznych dotyczyć będą każdej firmy, która używa systemów wymiany danych z bankami, a więc niemalże wszystkich przedsiębiorstw. Warto dobrze przygotować się do wprowadzenia metody podzielonej płatności i tym samym sięgnąć po program stanowiący rozwiązanie opisywanego problemu. Takim narzędziem jest program firmy Hogart – Split Payment. Jest to sprawdzone rozwiązanie zintegrowane z większością systemów ERP na rynku. Więcej o programie można przeczytać na stronie Hogart.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here