Jak dochodzić swoich praw w pracy za granicą?

0
21966
Jak dochodzić swoich praw w pracy za granicą?

Każda firma ma obowiązek upewnić się, że funkcjonuje zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami. Pracodawca musi upewnić się, że jego działania zmierzają do zapewniania odpowiednich warunków pracy oraz przestrzegania prawa. Jako pracownik, w szczególności jako imigrant, powinieneś być świadomy obowiązków, a także Twoich praw wynikających z umowy, którą podpisałeś lub zawarłeś ustnie. Musisz też wiedzieć, co powinien zapewnić Ci Twój pracodawca w odniesieniu do wynagrodzenia, rodzaju umowy, zapewnienia czasu wolnego i wymiaru godzin pracy. Chcesz dowiedzieć się, jakie masz prawa w Wielkiej Brytanii oraz jak o nie walczyć? Czytaj dalej!

Jakie prawa Ci przysługują według umowy?

Niezależnie od statusu zatrudnienia, jeśli pracujesz, powinieneś mieć umowę o pracę. Większość umów o pracę jest sporządzana na piśmie, jednak przyjęta jest również forma umowy ustnej. Kontrakty ustne mają tę samą władzę prawną, ale udowodnienie niektórych kwestii jest o wiele trudniejsze. Posiadanie pisemnej umowy zapewnia ułatwione rozwiązywanie wszelkich sporów.

Nawet jeśli nie otrzymałeś pisemnej umowy, masz prawo do pisemnego oświadczenia określającego główne warunki zatrudnienia, czyli szczegółowe informacje o:

 • stanowisku,
 • pensji,
 • godzinach pracy,
 • dostępie do świadczeń pracowniczych, czyli między innymi zasiłek chorobowy i prawo do urlopu,
 • dacie rozpoczęcia zatrudnienia i okresach wypowiedzenia.

Oprócz podstawowych informacji wskazanych powyżej umowa powinna wskazywać również szereg innych informacji, które są niezwykle istotne, jak na przykład: zasiłek chorobowy, możliwość zwolnienia z pracy, informacje o nadgodzinach, dodatkach do pensji (nadgodziny, premie), wynagrodzenie oraz ilość urlopu (większość pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin ma prawo do 28 dni, a pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy otrzymują tę samą kwotę proporcjonalnie do liczby dni lub godzin pracy).

Prawa pracownicze

Jeśli jesteś pracownikiem, masz dostęp do szerokiego zakresu świadczeń pracowniczych, w tym:

 • Krajowa płaca minimalna
 • Emerytura w miejscu pracy
 • Płatny urlop
 • Ustawowy zasiłek chorobowy
 • Ustawowe urlop macierzyński, ojcowski i adopcyjny
 • Ochrona przed nieuczciwym zwolnieniem.

Wszystkie te oraz wszelkie dodatkowe prawa powinny być wyraźnie określone w umowie o pracę, dlatego ważne jest, aby przeczytać je przed podpisaniem. Jeśli masz jakiekolwiek problemy lub pytania dotyczące umowy, lub uważasz, że warunki umowy zostały zerwane, pierwszą rzeczą, którą powinieneś zrobić, jest podjęcie tego ze swoim pracodawcą.

Co robić, gdy prawa pracownicze są łamane?

Gdy nieuczciwy pracodawca wymaga od Ciebie wypracowywania większej ilości godzin, nie zezwala na urlop lub zalega z pensją, masz prawo działać! Zanim jednak rozpoczniesz batalię sądową, warto rozwiązać problem nieformalnie. Jeżeli ta okaże się niepowodzeniem, najlepiej wyjdziesz, gdy skontaktujesz się z prawnikiem znającym się na prawie pracy w UK. Razem przestudiujecie Twój przypadek i znajdziecie najlepsze rozwiązanie. Może to być na przykład oficjalna skarga lub pozwanie do sądu za rażące naruszenia.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here