ETF: krótki przewodnik po inwestycjach i handlu

0
1756
Pary walutowe na Forex

W handlu kontraktami CFD online można również inwestować w fundusze ETF, czyli fundusze notowane na giełdzie. Są to szczególne rodzaje funduszy inwestycyjnych, które mają specyfikę zachowania się w handlu jak akcje. A zatem, jeżeli grasz na Giełdzie Papierów Wartościowych akcjami, możesz również być usatysfakcjonowany z funduszy ETF. Jest ku temu wiele powodów, ale można je pokrótce podsumować w niskich kosztach prowizji stosowanych wobec ETF i ich szczególnym charakterze, na który składa się kilka narzędzi w jednym. Fundusze ETF stanowią wiele papierów wartościowych pochodzących z różnych firm, więc inwestowanie w nie, jest jak inwestowanie w konkretny pakiet sektorowy.

Jak działają fundusze ETF?

Fundusze ETF, jak zostało wspomniane na wstępie, mogą być przedmiotem obrotu tak, jakby były akcjami, ponieważ powielają wyniki indeksu odniesienia i dlatego można je kupić i sprzedać tak, jakby były na giełdzie. Mają ten sam dynamizm i szybkość. Jeżeli fundusz referencyjny otrzyma podwyżkę, otrzymują go również  fundusze ETF, w które zainwestował. I odwrotnie, jeśli wskaźnik idzie w dół, EFT również spada. Jest to instrument pasywny. Replikuje wydajność testu porównawczego.

Skład funduszy ETF

Powiedzieliśmy, że ETF składają się z kilku akcji skoncentrowanych w jednym funduszu. Co się stanie, jeśli coś się zmieni w funduszu referencyjnym? Na przykład, jeśli w funduszu XY znajdują się akcje Pirelli i Unicredit, co się stanie, jeśli zarządzający funduszami zdecydują się na zmianę jednej z tych spółek? To proste: są aktualizowane, a ich nabywca jest powiadamiany z wyprzedzeniem o wszelkich zmianach.

Fundusze ETF czy ETC?

Bardzo często słyszymy o funduszach ETF, ETC, ETN, ETP, etf-ach, ale czasami nie ma jasności w kwestii tych znaczeń. Rozwiązujemy te wątpliwości:

  • ETF: Fundusz giełdowy: o którym powyżej pisaliśmy
  • ETC: Towar notowany na giełdzie, np. surowce
  • ETN: Nota giełdowa: są to obligacje długoterminowe
  • ETP: Produkty notowane na giełdzie. Jest kategorią, która obejmuje wszystkie produkty typu ET (ETF, ETCs, ETN itp.)
  • ETFS: Fundusze strukturyzowane giełdowe. Są to fundusze ETF z innym rodzajem zarządzania. Zwrotów poszukuje się nie tylko poprzez badanie indeksu porównawczego, ale także przez inne strategie (dźwignia finansowa, zarządzanie pieniędzmi itp.).

Zarabianie pieniędzy dzięki funduszom ETF

Fundusze ETF właśnie dlatego, że mają niskie opłaty (są narzędziem o najniższych opłatach na rynku), pozwalają na wyższe zarobki, ponieważ koszty operacyjne są zmniejszone. Obejmują one jednak również ryzyko, które może być dwojakie, między innymi wspólne dla innych instrumentów. Ryzyko to dzieli się na ryzyko szczególne i ryzyko systematyczne. Konkretne zagrożenia są związane z danym narzędziem, które wybierzemy i dlatego możemy im przeciwdziałać za pomocą jego zmiany / środków ostrożności. Jeśli chodzi o systematyczne ryzyko, zależy ono od rynku (np. tendencje, stopy procentowe itp.).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here