Co to jest PKK? Jakie korzyści dają plany kapitałowe?

0
2552
Co to jest PKK? Jakie korzyści dają plany kapitałowe?

Znaczna część Polaków nie zastanawia się nad wysokością swojej przyszłej emerytury. Często po zakończeniu kariery zawodowej okazuje się jednak, że nie jest ona wysoka. Co to jest PPK? Jak działają plany kapitałowe i dlaczego warto skorzystać z programu PPK?

Jak pokazują liczne badania, blisko połowa Polaków nie ma żadnych oszczędności. Wynika to m.in. z braku nawyku oszczędzania.

Tymczasem okazuje się, że stosunek ostatniego wynagrodzenia do pierwszego świadczenia emerytalnego, tzw. stopa zastąpienia, wciąż się zmniejsza. Możliwe, że ci, którzy nie zaczną oszczędzać jeszcze dzisiaj, będą mieli problem z uzyskaniem świadczenia emerytalnego na satysfakcjonującym ich poziomie. Jak temu zaradzić?

Co to jest PPK? Jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe to program powszechnego, dodatkowego oszczędzania na emeryturę zbliżony do systemu funkcjonującego w takich krajach jak np. Wielka Brytania czy Nowa Zelandia. Plany kapitałowe mają zachęcić pracowników do dodatkowego oszczędzania na cele emerytalne. To dogodne rozwiązanie, ponieważ z powodu zmian demograficznych tzw. stopa zastąpienia jest coraz mniejsza, a emerytury – coraz niższe. Program PPK pozwala gromadzić dodatkowy kapitał na przyszłość. By dowiedzieć się więcej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych wejdź na stronę https://www.pkotfi.pl/ppk-z-pko-tfi/.

W Pracowniczych Planach Kapitałowych na przyszłą emeryturę odkłada nie tylko pracownik, ale także pracodawca i państwo. Obowiązkowe wpłaty pracownika wynoszą 2 proc. jego wynagrodzenia, a pracodawcy – 1,5 proc. pensji brutto. Dodatkowo, Fundusz Pracy wpłaca tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł, a co roku – 240 zł. W programie przewidziane są także wpłaty dodatkowe. Zatrudniony może odkładać co miesiąc dodatkowo 2 proc. wynagrodzenia brutto, a jego pracodawca – do 2,5 proc. wynagrodzenia.

Do programu PPK zostaną automatycznie zapisane wszystkie osoby zatrudnione w wieku od 18. do 55. lat, które podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Dlaczego warto być uczestnikiem PPK?

Im dłużej odkładane są środki w ramach programu PPK, tym większy jest uzbierany kapitał. Program pozwala ponadto budować świadomość i zachęcać Polaków do oszczędzania długoterminowego.

Pracownicze Plany Kapitałowe pozwalają odłożyć dodatkowe pieniądze na emeryturę niezależnie od emerytury z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. System jest dobrowolny, ponieważ w każdym momencie można się z niego wypisać i w dowolnym czasie do niego powrócić. PPK nie konkurują z systemem powszechnym. Pozwalają natomiast gospodarstwom w sposób długoterminowy odkładać kapitał na emeryturę.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here