Co to jest dyrektywa NIS?

0
256
Co to jest dyrektywa NIS?
Co to jest dyrektywa NIS?

Co to jest dyrektywa NIS?

Dyrektywa NIS, czyli Dyrektywa o Bezpieczeństwie Sieci i Systemów Informacyjnych, jest unijnym aktem prawnym mającym na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa w sektorze cyfrowym. Dyrektywa NIS została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2016 roku i jest obowiązująca dla wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wprowadzenie

W dzisiejszym świecie, gdzie coraz więcej działań odbywa się w przestrzeni cyfrowej, bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych jest niezwykle istotne. Właśnie dlatego Unia Europejska wprowadziła dyrektywę NIS, aby zapewnić ochronę przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością, atakami hakerskimi i innymi incydentami związanymi z bezpieczeństwem cyfrowym.

Cele dyrektywy NIS

Głównym celem dyrektywy NIS jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych w całej Unii Europejskiej. Dyrektywa ma na celu zwiększenie odporności na cyberzagrożenia oraz poprawę reakcji na incydenty związane z bezpieczeństwem cyfrowym.

Podmioty objęte dyrektywą NIS

Dyrektywa NIS dotyczy różnych podmiotów, które są kluczowe dla funkcjonowania sektora cyfrowego. Obejmuje ona m.in. dostawców usług internetowych, dostawców usług chmurowych, operatorów infrastruktury krytycznej, dostawców usług płatniczych oraz dostawców usług e-commerce.

Obowiązki wynikające z dyrektywy NIS

Dyrektywa NIS nakłada na podmioty objęte jej zakresem szereg obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych. Podmioty te muszą m.in. wdrożyć odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, monitorować swoje systemy, zgłaszać incydenty związane z bezpieczeństwem oraz współpracować z odpowiednimi organami w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Kary za naruszenie dyrektywy NIS

Naruszenie przepisów dyrektywy NIS może skutkować nałożeniem kar finansowych na podmioty, które nie spełniają swoich obowiązków związanych z bezpieczeństwem cyfrowym. Wysokość kar jest uzależniona od stopnia naruszenia oraz skutków, jakie mogą wyniknąć z incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Podsumowanie

Dyrektywa NIS jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informacyjnych w Unii Europejskiej. Jej wprowadzenie ma na celu ochronę przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością oraz zwiększenie odporności na incydenty związane z bezpieczeństwem cyfrowym. Podmioty objęte dyrektywą NIS mają obowiązek wdrożyć odpowiednie środki mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz współpracować z odpowiednimi organami w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego.

Dyrektywa NIS (Network and Information Security) to unijne prawodawstwo mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych w państwach członkowskich. Jej celem jest ochrona przed zagrożeniami cybernetycznymi oraz zapewnienie odpowiednich środków zarządzania ryzykiem.

Link do strony: https://infratechsummit.pl/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here